Andrzej Kotnowski

podróżnik, fotograf i wydawca

 
  
   

     Autor urodzony w 1938 roku, z wykształcenia inżynier budownictwa. Staż inżynierski odbył w Kairze. Równolegle z podjęciem pracy zawodowej rozpoczął studia na Wydziale Afrykanistyki UW. Po ukończeniu afrykanistyki i podyplomowego studium Organizacji i Ekonomiki Budownictwa PW sprawował wiele funkcji kierowniczych w dużych przedsiębiorstwach budowlanych. Uczestnictwo w realizacji poważnych inwestycji licencyjnych, modernizujących polską gospodarkę lat 70-tych przyniosło odznaczenia Orderami Odrodzenia Polski: Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim. Aktywnie uczestniczył w transformacji gospodarczej lat 90-tych będąc prezesem Budokor S.A., prokurentem Mostostal-Eksport S.A. i członkiem rad nadzorczych kilku przedsiębiorstw budowlanych. Za osiągnięcia na tym polu oraz za realizację kilku znaczących i wyróżnionych obiektów budowlanych otrzymał Krzyż Komandorski OOP. Radny m. st. Warszawy w kadencji 1994-1998. Żona Barbara, syn Marek.
     W młodości żeglarz i taternik. Pasję podróżniczą i fotograficzną rozpoczął od wspinaczek i wyjazdów do Egiptu, Sudanu, Algerii i Hiszpanii, z których to wyjazdów opublikował zdjęcia w tygodniku Świat i na wystawie w Politechnice Łódzkiej. W latach 60-tych i 70-tych pływał po Morzu Północnym, zwiedził Turcję, prawie całą Europę i trzy wschodnie stany USA. W latach 80-tych, będąc członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi odbył podróż z Pekinu do Delhi i z Bangkoku do Singapuru. Cztery duże wyprawy do Indii zaowocowały opublikowaniem zdjęć w albumach "Muzyka Indii" (2000 r.) i "Magia Indii" (2001 r.). Zdjęcia z Indii i Nepalu były także tematem wystawy w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
     Dalsze wyprawy to podróż dookoła świata i wyjazdy do: Brazylii, sześciu zachodnich stanów USA, Iranu, Meksyku, Jemenu, Ekwadoru, Wenezueli, Peru, Boliwii Emiratów Arabskich, na Maltę, Reunion, Mauritius oraz na dwa trekkingi - jeden do obozu szturmowego pod Mount Everest, drugi - do Sanktuarium Annapurny. Zwiedzenie trzech dalszych krajów z kręgu kultury buddyjskiej: Sri Lanki, Birmy i Kambodży zaowocowało opublikowaniem zdjęć w albumie "Buddyjskie Szlaki" (2004 r.) oraz na wystawach w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i w Galerii Dong Nam Muzeum Azji i Pacyfiku. W roku 2005 wydał tomik "Gazeli" osiemnastowiecznego poety Mir Taki Mir piszącego w języku urdu, ilustrowany własnymi zdjęciami z Iranu i Indii. Dalsze podróże to wyjazdy do Etiopii, Chin (prowincja Yunnan, Syczuan, Tybet) oraz do Bhutanu i Nepalu, co zaowocowało wystawą fotografii pod tytułem "W kręgu buddyjskich kultur", która została zaprezentowana w Domu Polonii w Pułtusku oraz w Muzeum Regionalnym w Łukowie Podlaskim. Kolejno odwiedzane kraje to: Tunezja, Kenia, Tanzania i Zanzibar, po powrocie z którego otworzył wystawę "Buddyjskie kultury Azji" w Muzeum Zamojskim w Zamościu. Na przełomie 2005 i 2006 roku objeżdża Radżastan a w lutym odwiedza RPA, Zimbabwe, Zambie, Suazi. W marcu 2006 wydaje tomik poezji sufickiej ozdobiony własnymi fotografiami z Iranu, Indii, Jemenu i Tunezji pt. "Modlitwy Sufich" W kwietniu tego roku podróżuje słynną Karakorum Highway z Lahore do Kaszgaru, a stamtąd jedną z dróg Jedwabnego Szlaku do Beijingu. Kolejna publikacja to album fotograficzny dotyczący Afryki Wschodniej Pt. "Azania - zanikające piękno" . Pod tym nieco nostalgicznym tytułem usiłuje zobrazować wizualną istotę Afryki, która wydaje się odchodzić w przeszłość pod naporem wymogów ekonomi i cywilizacji białego człowieka. Wymowę zdjęć istotnie podkreśla zamieszczona w albumie poezja Zuzanny Abrysowskiej-Luty. W sierpniu zwiedził Kretę, a w listopadzie zaczynając od Namib Naukluft Park przemierza trasę liczącą 7000 km przez Namibię i Botswanę kończąc podróż zwiedzaniem Wielkiego Zimbabwe. Na stałej wystawie pt. "Afryka" w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, umieszcza kilkanaście zdjęć z Afryki Wschodniej. Przełom roku 2006-2007 to opublikowanie w tygodniku "Przegląd" cykli zdjęć: "Jemen - kraj kadzidła, mirry i khatu", "Moro, znaczy witaj" przedstawiający lud ovaHimba i z okazji Dnia Kobiet "Kobiety Świata". W połowie roku 2007 odbył kolejną, piątą podróż do Chin. Tym razem była to trasa po cesarskich stolicach kraju. Po powrocie wydał książkę pod tytułem "Odchodzący świat - tropem kultur indiańskich i świata przyrody Ameryki Południowej" . Autorem jest znany w świecie polski etnolog, etnograf i kolekcjoner Borys Malkin .
     Pokłosiem wiosennej, piątej, kolejnej wyprawy do Chin było wydanie we wrześniu 2007 albumu fotograficznego "Państwo Środka" z tekstem Bogusława Zakrzewskiego i z mottem R. Kapuścińskiego "Trzeba się przeglądać w zwierciadle kultury Innych". Wprowadzenie napisał Andrzej Wawrzyniak kustosz Muzeum Azji i Pacyfiku. Album obejmuje zdjęcia z Chin Centralnych, Jedwabnego Szlaku, Tybetu i Chin Południowo Zachodnich. Promocji albumu w Muzeum Etnograficznym towarzyszyła miniwystawa zdjęć pt. Chiny mało znane. Podobne miniwystawy poświęcone Chinom i buddyzmowi w krajach Azji miały miejsce w Traffic Club, a Radżastanowi w Galerii R.I.O.
    W listopadzie 2007 autor wyjeżdża do Mali i Burkina Faso, gdzie odwiedza Dogonów, jeden z najbardziej tajemniczych ludów Afryki. Reportaże z tego wyjazdu ukazały się w Gazecie Wyborczej pod tytułem Z hogonem od wioski do wioski i w tygodniku Przegląd pod tytułem Ludzie z Syriusza. W tygodniku tym zamieszczony był także cykl zdjęć z Bhutanu pod tytułem Królestwo smoka. Na imprezie organizowanej przez Kontynent Warszawa zaprezentowane były zdjęcia z Chin, a na imprezie Jedno Miasto - Wiele Kultur oraz w Bielańskim Ośrodku Kultury zaprezentowane były zdjęcia pt Buddyzm Azji Południowo-Wschodniej .
    Podróżując w maju 2008 roku po Zachodniej Białorusi, a w sierpniu po Zachodniej Ukrainie penetruje miejsca związane z historią i kulturą Polski.
    Kolejną pozycją wydawniczą jest album fotograficzny "Oblicza Afryki" z tekstem Karoliny Marcinkowskiej zajmującej się kulturą i sztuką kontynentu w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Album jest próbą scharakteryzowania żywiołu afrykańskiego obrazując jego mieszkańców, krajobrazy i budowle, życie codzienne, obrzędowość i sztukę poczynając od muzułmańskich Tuaregów, poprzez ludy animistyczne, chrześcijańskich mieszkańców RPA po wyznawców etiopskiego kościoła autokefalicznego.
    Koniec 2008 roku owocuje podróżą do Indonezji, w czasie której dociera do rejonu Tana Toraja na wyspie Sulawesi. Mieszkający tu Toradżowie słyną z budowania niezwykłych domów o fantazyjnych siodłowatych dachach i wyznawania kultury śmierci. Przejawia się ona, między innymi, wielodniowymi, skomplikowanymi pogrzebami będącymi najważniejszymi wydarzeniami w życiu tej społeczności.
    P
o tej podróży autor wygłosił w Rotary Club prelekcje pt. Kosmiczny Lud Toradżów, a w numerze 43 "Przeglądu" zamieścił artykuł poświęcony ich kulturze śmierci.
    N
a początku 2009 roku ukazuje się drugie wydanie albumu "Oblicza Afryki". W II kwartale tego roku ma miejsce wyjazd do Uzbekistanu śladami pereł architektury perskiej a następnie do Japonii. W następstwie tych wyjazdów i w oparciu o poprzednio zgromadzone materiały zostaje opracowany album "Koloryty Azji" przypominający, że na tym kontynencie powstały wszystkie wielkie religie świata ukształtowane przez najstarsze cywilizacje ludzkości. Promocje tego albumu miały miejsce w Galerii Azjatyckiej Muzeum Azji i Pacyfiku oraz w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Koniec roku przynosi podróż do Chile, Argentyny i na Wyspę Wielkanocną oraz drugie wydanie albumu "Koloryty Azji".
    Początek roku 2010 to podróż do Ameryki Środkowej szlakiem wulkanów Kostaryki, Nikaragui i Gwatemali oraz wystawa zdjęć na spotkaniu z kulturą Chin w ramach cyklu "Kultury Świata" w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Kolejne wystawy zdjęć to: "Pamiątki z podróży do Azji" w Muzeum Regionalnym Wągrowca, "Jemen, królestwo miry, kadzidła i qhatu" w Bielańskim Ośrodku Kultury oraz "Chiny" na Festiwalu Kultur Dalekiego Wschodu.
    J
esień to podróż po Nowej Zelandii i Australii oraz wydanie albumu "Dżataki, przypowieści świata buddyjskiego". Dżataki, powstałe kilka wieków przed Chrystusem, stanowią kluczowy element tradycji buddyjskiej. Czytając je, uzmysławiamy sobie, jak duży wpływ wywarły one na kształtowanie się kultury europejskiej oraz chrześcijańskiej doktryny "miłości bliźniego". Zagadnienia te były omawiane na spotkaniu w listopadzie 2010 w Galerii Azjatyckiej Muzeum Azji i Pacyfiku z udziałem Sekretarza Ambasady Indii i w lutym 2011 w Muzeum Okręgowym w Toruniu. W tymże miesiącu na Festiwalu "FanTazja" prezentowane są zdjęcia z Chin oraz slajdy z Peru w Bielańskim Ośrodku Kultury. W kwietniu ukazuje się album fotograficzny "Podróże na 7 kontynentów" ozdobiony dygresyjno-opisową poezją Zuzanny Abrysowskiej-Luty. W maju 2011 ma miejsce objazdowa podróż po niezmiernie zróżnicowanym i ciekawym Królestwie Marokańskim, a w lipcu podróż po pięciu Wyspach Kanaryjskich. W listopadzie zostaje powtórzona podróż do Brazylii i Argentyny z wypadami do Urugwaju i Paragwaju. Ta ostatnia podróż uzupełnia uprzednio zgromadzone materiały co umożliwia wydanie w lutym 2012 albumu "Ameryka Łacińska". W latach 2012-2013 działalność zostaje ograniczona do prelekcji i pokazów slajdów oraz publikacji prasowych na takie tematy jak: "Jemen-kraina miry, kadzidła i katu", "Sutra w kamieniu", "Bhutan - Ziemia Burzliwego Smoka", "Kultura śmierci ludu Toradżów", "Dogoni - ludzie z Syriusza", "U Himba Moro znaczy witaj", "Australia - kraj aborygenów i zesłańców", "Tierra del Fugo - południowy kraniec świata" i tym podobne.
    Rok 2014 przynosi drugą podróż do Japonii, kolejny wyjazd do Stanów Zjednoczonych i nad wodospady Niagara co umożliwia wydanie kolejnego albumu z cyklu "kontynenty" tym razem pod tytułem "Ameryka Północna. Nowy świat od Jukonu po Jukatan". W wyniku drugiej podróży do Japonii stało się możliwe zorganizowanie w maju 2015 wystawy fotograficznej w Muzeum Azji i Pacyfiku pt. "Shin Zen Shiki - Ślub po japońsku" i opublikowanie 10.08.2015r. w tygodniku opinii "Przegląd" reportażu z trzech japońskich Parków Pokoju, z okazji 70-tej rocznicy zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę. W końcu 2015 roku mają miejsce 2 wyjazdy w rejon Oceanu Spokojnego. W październiku na 3 wyspy Hawajów, a w listopadzie na 3 wyspy Polinezji Francuskiej. Kolejne, w czerwcu 2016 na Nową Kaledonię i Vanuatu oraz we wrześniu 2016 do północno-zachodniej części Australii mają umożliwić wydanie w grudniu 2016 kolejnego albumu pt. "Oceania po Australię".
    Rok 2017 przynosi wyjazdy na Maderę i Litwę oraz do obu Państw Koreańskich co umożliwia obejrzenie strefy zdemilitaryzowanej DMZ w Panmunjom tak od strony KRLD jak i od strony Korei Południowej. Posiadając zlecenia na album o Europie, ostatni z serii poświęconej kontynentom, podróżuje po Bałkanach Zachodnich, Skandynawii i Islandii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii. Rok ten zamyka się kolejnym rejsem po Południowym Pacyfiku tym razem zaczynającym się w Singapurze, a obejmującym Borneo i Malezję, Wietnam i Tajlandię.
    Bogaty w wydarzenia rok 2018 rozpoczął się udziałem w Misterium Męki Pańskiej w Sewilli (Semana Santa) i objazdem Andaluzji zwanej perłą Orientu Europejskiego, zaś przełom maja i czerwca 2018 to wizyta w centrum prawosławia rosyjskiego kompleksie Ławry Troicko - Sergijewskiej, Moskwie i Petersburgu. Obie te podróże umożliwiają zakończenie prac nad albumem "Nowa Europa stary kontynent" i jego wydanie w sierpniu 2018. Odbyta jesienią trzecia kolejna wyprawa do Japonii skutkuje wprowadzeniem na rynek księgarski w listopadzie tego roku albumu "Japonia kraj wschodzącego słońca" z podtytułem Japonia oczyma polskiej dziewczyny z uwagi na wykorzystanie w tym albumie zdjęć dwu młodych Polek uczestniczących w tej wyprawie. Rok kończy świąteczno-noworoczny wyjazd na Wyspy Zielonego Przylądka.

 

Licznik odwiedzin: gości